• Nutricia s. r. o.
    Prievozská 4

  • 821 09 Bratislava
    Slovenská republika

  •  
    e-mail: info@nutricia.cz

  • Infolinka 0800 440 006

Máte otázku? Napíšte nám

 

Spracovanie osobných údajov

Potvrdzujem, že súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon“), a to spoločnosťou Nutricia s.r.o., Prievozská 4, 821 09 Bratislava, IČO: 35 710 314, www.nutricia.sk (ďalej len ako „Nutricia s.r.o.“) a to v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa za účelom realizovania vzdelávacích aktivít a marketingu spoločnosti Nutricia s.r.o., najmä zasielania propagačných materiálov. Súhlas udeľujem na dobu neurčitú. Zároveň vyhlasujem, že spoločnosti Nutricia s.r.o. som poskytol pravdivé osobné údaje a môj súhlas bol daný dobrovoľne. Ďalej dávam súhlas, aby moje osobné údaje boli spracované aj sprostredkovateľom resp. tretími osobami na základe zmluvy s Nutricia s.r.o. Som si vedomý svojich práv v zmysle zákona (najmä § 28) a môj súhlas môžem kedykoľvek dobrovoľne odvolať, a to písomnou žiadosťou adresovanou spoločnosti na adresu jej sídla. V prípade potreby môžem kontaktovať infolinku: 0800 444 006.